Mall of scandinavia

 

Stort tack till alla våra lojala kunder!

Mall of Scandinavia har korats till Sveriges bästa köpcentrum av Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) på Sweden Urban Arena. Vi är såklart oerhört glada och stolta över detta. Det stod tydligt i motiveringen att det är den bra servicen tillsammans med mixen av butiker, restauranger och underhållning som är en stor framgångsfaktor för oss. Vi vill tacka alla lojala medarbetare och kunder!


Mall of scandinavia

 
Mall of scandinavia
Mall of scandinavia

Juryns motivering:

"Genom satsningen flyttar centret gränserna och höjer ambitionsnivån för köpcentrumbranschen i Sverige. Centret uppvisar enastående kvaliteter i stort som smått utan att ge avkall på de grundläggande egenskaper som ett väl fungerande köpcentrum måste ha. Genom programmet ”Four Star” skapar man sig ett verktyg för kvalitetssäkring mot besökare och hyresgäster i den löpande verksamheten. Mixen av butiker, restauranger, entertainment och service är mycket imponerande och med många koncept unika för centret. 

Den höga ambitionen och det framgångsrika programmet med arbete åt nyanlända som genomförs tillsammans med hyresgästerna förtjänar en extra eloge. Ambitionerna har lett till mycket starka besöksflöden på kort tid och många positiva omnämnanden bland besökare och i branschen. Mall of Scandinavia tar Sverige till en tätposition inom shoppingcenters inte bara i Sverige och Norden utan också i Europa."

 

Mall of scandinavia