Tävlingsregler

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen samt i marknadsföringssyfte. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: http://mallofscandinavia.se/integritetspolicy. Vinnaren kommer eventuellt också att publiceras med för- och efternamn i Unibail-Rodamcos mobilapp, hemsida, samt Facebooksida och Instagram. Den vinnande motiveringen och bilden kommer inte att offentliggöras.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att administrera tävlingen enligt ovan. Personuppgifterna som vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, din e-postadress, telefonnummer, kön, födelsedatum, postnummer, din motivering och eventuellt användarnamn och bild på ditt Instagramkonto.

3. Ansvarig för tävlingen är: Rodamco Handel AB, Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 16 år, medlem i Mall of Scandinavias kundklubb samt acceptera reglerna för tävlingen. Är du inte medlem än kan du enkelt bli det på mallofscandinavia.se, i Mall of Scandinavias app eller i receptionen.

5. För att delta i tävlingen ska du motivera varför du ska vinna.

6. Tävlingen är tidsbegränsad till 2018-03- 03

7. Priset består av: ett par svanenmärkta jeans, till ett värde av 1499kr.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Unibail-Rodamco förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Unibail-Rodamco får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. Unibail-Rodamco tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Unibail-Rodamco. Unibail-Rodamco tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för våra skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Unibail-Rodamco beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se http://mallofscandinavia.se/integritetspolicy.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Unibail-Rodamco rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Unibail-Rodamco Mall of Scandinavias centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att bli kontaktad via Facebook så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts, senast 2 veckor efter att tävlingen avslutats. Unibail-Rodamco kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Unibail-Rodamco rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras i Unibail-Rodamcos mobilapp, hemsida, samt Facebook-sida och Instagram-sida.

16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Unibail-Rodamco. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Unibail-Rodamco får använda bidraget på valfritt sätt dock endast inom Unibail-Rodamcos normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Unibail-Rodamco förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.